Construction - 2014

«Каракалы»
фотограф: Arsen Dzodzaevdzodzaev.com